A CrediMonte posem a la teua disposició un sistema fàcil, ràpid i segur d’aconseguir el crèdit immediat que necessites mitjançant les teues joies. Només has d’acudir a les nostres oficines, on un equip de professionals taxa les teues joies i calcula l’import del préstec, que s’abona en efectiu en aqueix mateix moment. El préstec es concedeix a un any amb possibilitat de renovació i permet recuperar la joia en qualsevol moment.

Com sol·licitar el crèdit?

Per a sol·licitar aquest tipus de crèdit has d’acudir a les oficines de CrediMonte. Allí, el nostre equip de taxadors gemmòlegs altament qualificats procedeix a la taxació de les joies. En funció d’aquesta taxació, es calcula la quantitat màxima del préstec. L’import s’abona en efectiu en l’acte sempre que no supere els 1.000 euros. Si l’import és igual o major de 1.000 euros, s’abonarà amb un xec. L’article empenyorat queda en depòsit com a garantia del préstec sol·licitat.

Qualsevol persona física, major d’edat i resident a Espanya pot accedir a aquest sistema de finançament. Els articles admesos per a l’empenyorament són joies d’or i/o platí, diamants, pedres precioses encastades en joies, rellotges, monedes i lingots d’or, així com qualsevol objecte realitzat amb materials preciosos. L’import mínim és de 100€.

Quins interessos i comissions té?

Aquestes operacions estan subjectes a un tipus d’interés fix anual que oscil·la entre 6,5 i 8,5% i unes comissions de taxació i custòdia que s’abonen al venciment de l’operació.

Tota la informació referent a despeses i comissions la trobaràs exposada públicament a les oficines de CrediMonte.

Valoración joya Monte de Piedad Valencia

Quan es recuperen les joies?

Pots recuperar les joies en qualsevol moment des de la formalització del teu contracte, cobrant exclusivament els interessos i despeses generades fins al moment de la cancel·lació, o bé, arribat el venciment (1 any), prèvia cancel·lació del préstec.

Per a aquells clients que passat un any no puguen afrontar el pagament, hi ha l’opció de sol·licitar renovacions successives d’un altre any després d’haver pagat els interessos acumulats i una xicoteta part del capital.

Les renovacions es tracten com a operacions noves, és a dir, s’efectua una nova valoració de les joies i es constitueix un nou préstec que pot ser igual, inferior o superior a l’operació original, en funció de l’oscil·lació del preu de l’or, brillants o altres materials.

I si no puc tornar el préstec?

Complit el termini de venciment, el client disposa d’un termini de 35 dies per a renovar o cancel·lar el préstec. Si durant aquest període no es realitza cap tràmit, les joies depositades en garantia ixen a subhasta pública, previ avís als clients. Una vegada deduïts l’import del préstec, interessos i despeses ocasionades, el romanent sobrant que poguera generar-se queda a la disposició del client.

El titular de l’operació pot cancel·lar o renovar el crèdit sobre les joies fins al dia anterior de la celebració de la subhasta. Consulte’ns per a possibles solucions.

Calendari de subhastes.